Ιεραποστολικη Στεγη Αγιου Διονυσιου

Image may contain: 3 people, people smiling

“Ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ. Θεόδωρος…., η προσωποποίηση της αγάπης και της καλοσύνης…….Ένας πόλος έλξης για όλους…., μικρούς και μεγάλους……,πάντα προσιτός και γλυκύς…….., με το χαμόγελο στα χείλη του…….,την αγάπη στην καρδιά του………..,που αντικατοπτρίζεται στα μάτια του τα γελαστά…..Και την αγκαλιά του πάντα ανοιχτή….,ένα 
πραγματικό καταφύγιο….., για τα παιδιά της Αφρικής… ,που προστρέχουν με ασφάλεια και σιγουριά κοντά του…,για τα παιδιά αυτά… ,που τόσο πολύ αγαπάει και φροντίζει με όλες του τις δυνάμεις……….
Δικαίως λοιπόν αποκαλείται …,ο Πατριάρχης της Αγάπης………..
Ο Άγιος ΘΕΟΣ να του χαρίζει, υγεία και μακροζωία ….,προς επίτευξη των Ιερών στόχων του, προς δόξαν Θεού……Αμην.”

Reklamlar
My Rafiki

My Rafiki a non-profit civic corporation, which aspires to offer a helping hand, as a friend beyond frontiers, to vulnerable groups, such as the children of Africa.

drasi

 

 

 

 

All founding members offer their services voluntarily, without receiving any payment. The best reward and compensation for us is the children’s smile.

https://www.myrafiki.gr/en/

ortodokslartoplulugu.org

Duanın kalitesi

Sana sesleniyorum, ya Rab, sesimi işit!”

Gür bir ses doğal bir yetenektir. İnsan bedenine özgü olan bir özelliktir. Ama Davut: ‘Sana sesleniyorum, ya Rab, sesimi işit, ya Rab, yalvarışıma iyi kulak ver!’ dediği zaman – buradaki sesleniş, duanın insan kalbinin tezahürü olduğunu gösteren, zihinsel bir feryadın ifadesidir. Ateşli bir dua ancak bir çığlığa benzetilebilir.

Gerçekten de, dua – Tanrı sevgisi ile tutuşan yüreğin derinliklerinden gelen bir sestir. İnsan susabilir, fakat kalbi bu sırada dua ediyor olabilir. “Ben uyuyorum ama yüreğim uyanık”. Ben sakinleşiyorum ama yüreğim dinç. Dua sözlerini sadece dil ile söylemek yeterli değil. Bunun bize çok faydası olmaz. Onları özenle, sakin bir ruhla, alçakgönüllü ve pişman bir yürekle söylemek gerekir.

Ferisi yüksek bir sesle ve kibirli bir şekilde dua etmişti. Gururlu ve bencil bir şekilde dua ettiği için de, duası boşa gitti. Bu sırada gözyaşları içinde dua etmiş vergi görevlisi ise aklanmıştı. Musa ‘dili tutuk’, kekeme bir insandı, buna rağmen duası o kadar ateşliydi ki, Tanrı’nın kendisine: ‘Niçin Bana feryat ediyorsun?’ yani ‘Niçin Bana bağırıyorsun? Neden bu kadar sesli çığlık atıyorsun?’ dediğini duydu.

Dua özünde yürekten gelmelidir. Şeytan duanın insana getirdiği büyük faydayı bildiği için duamızı sapıtmaya çalışıyor. Bizi, Tanrı’dan kurtuluşla alakası olmayan farklı farklı şeyleri istemememiz için ayartarak aldatmaya çalışıyor. Sürekli maddi menfaatlerimiz için dua ediyoruz ve böylece duamız meyve getirmemiş oluyor.  Bu yüzden de Rabbimiz ‘öncelikle Tanrı egemenliğinin ve doğruluğunun ardından gidin, o zaman size bütün bunlar da verilecektir’ diye öğretiyor.

Gerçekten de biz, tek başımıza ya da başka insanlarla; kilisede ya da evde dua ediyoruz. Bazıları daha çok, bazıları ise daha az dua ediyor. Önemli olan nasıl dua ediyor olmamızdır. Duamız canlı mı? İsa’ya ulaşmak için çaba gösterdi mi, dua eden insanı aklayabilecek kadar derin yaşandı mı?

Günahlarımızdan kurtulmak için yalvarmak yerine yapmış olduğumuz ibadet ve iyilikleri sayabiliyoruz

Çoğu zaman biz duayı ağır bir yükümlülük olarak algılıyoruz. Onu kısaltmaya çalışıyoruz. İlahi Liturji Ayini, toplu ya da bireysel duamız bittiğinde kendimizi rahatlamış hissediyoruz. Birçok insan ise hiç dua etmiyor.

Bir rivayete göre Kilisemizin bir azizi dua ettiği zaman akrep sokmuştu, kalbi dayanılmaz acıdan parçalanacak gibiydi. Fakat buna rağmen o, duaya sonuna kadar devam etmişti.

Duamızı hiçbir şey etkilememeli. Sadece o zaman duamız meyve getirecektir.

Edessa, Pella ve Almopiya Mitropoliti İoil, Akşam kurbanı, s.37- 39

Rusçadan Turkçeye çeviren Yulya

http://www.ortodokslartoplulugu.org/hicbir-kategori/duanin-kalitesi/

Εbedi Hayatın Mirasçıları

ortodokslartoplulugu.org

Bir hristiyanın, ebedi hayatın mirasçısı olması için yerine getirmesi gereken buyruklar:
1-    Tanrıyı bütün yüreği ile sevip buyruklarını tutmalı ve aynı zamanda yakınını kendi nefsi gibi sevmelidir. Çünkü Rab bunları söyledi. Eğer buyruklarımı yerine getirirseniz sevgimde kalırsınız, tıpkı benim de babamın buyruklarını yerine getirdiğim ve sevgisinde kaldığım gibi. ( Yuhanna 15-10 ). Ve yakınını sevme hususunda, öğrencilerine şu sözleri söyledi: Birbirinize sevginiz olursa, herkes bununla benim öğrencilerim olduğunuzu anlayacaktır. ( Yuhanna 13-35 )

2-    Tanrı önünde kendini alçaltıp hiç kimseyi küçümsememesi gerekir. Çünkü Tanrı’nın kabul ettiği kurban, alçak gönüllü bir ruhtur. ( Mezmur 51- 17 ). İşlediği günahlara feryat edip yakınının günahları için de üzülmesi ve yakınının mutluluğuna sevinip onun sevincini kıskanmaması gerekir ve kendine karşı yapılan kötülüklere sabredip kötülük yapanları iyilikle uyarması gerekir.

 

3-    Sefil olanlara şefkat gösterip, Tanrı’nın istediği gibi barışı sağlaması gerekir, çünkü bununla o insanlara Tanrı’nın çocukları denecek. ( Ne mutlu barışı sağlayanlara çünkü onlara Tanrı  çocukları  denecek, Matta 5-9 ). Ve Mesih’e olan imanı ve sevgisi yüzünden dövülür, sövülür yada hatta ölüme götürülürse korkmaması gerekir, çünkü Tanrı bizlere bu vaatı verdi: Benim yüzümden insanlar size sövüp zulmettikleri, yalan yere size karşı her türlü kötü sözü söyledikleri zaman ne mutlu size! Sevinin, sevinçle coşun! Çünkü göklerdeki ödülünüz büyüktür. ( Matta 5-11 )

4-    Yalan ve kafir öğretilere karşı çıkıp düzgün olan kilise imanımızı savunup Üçlü Birliği ( Baba, Oğul ve Kutsal Ruh)  kabul etmesi gerekir.

5-    Gerçeği sevip kesinlikle dilini yalanlarla kirletmeyip yakınına karşı kötü davranmamalıdır.

6-    Hiç kimseyi itham etmemesi, hiç kimseyle dalga geçmemesi ve hiç kimseye Tanrı’nın buyruklarına aykırı edecek şekilde davranmamalıdır.

7-    Birileri tarafından lanetlendiğinde onlar için dua etmeli. Seni bin adım yol yürümeye zorlayanla iki bin adım yürü. ( Matta 5-41 ). Kötü sözler söylemeyip kesinlikle ant içmeyin, lakin Tanrı’nın kelamını yerine getirin. Evet’iniz evet, hayır’ınız hayır olsun ( Matta 5-37 ).

8-    Tanrı’yı yüceltip ona saygıyla dua etmesi gerekir.

9-    Sürekli, ölümü, adil olan Tanrı mahkemesini ve yaptığı kötü işlerden dolayı Tanrı’ya verecek olan cevabı düşünmesi ve işlediği günahları affetmesi için Tanrı ya yakarması gerekir.

10-    İman kıskançlığı ile iyi işler yapıp, yaptığı işlerle İncil de sözü geçen ferisi gibi övünmemesi gerekir.

11-    Oburluktan, sarhoşluktan, batıl olan serserilikten, zenginlikten, kötülükten, kibirlilikten, gururdan, zinadan ve çapkınlıktan kesinlikle uzak olması gerekir.

12-    Sihir, müneccim ve falcılarla alakası olmayıp onların vesilelerini kullanmaması gerekir, öyle ki Mesih’in kutsal kanını ve bedenini hak eder bir şekilde alsın.

13-    Yetimlerden, dul kadınlardan ve ihtiyacı olanlardan yardımını esirgememesi ve birine maddi yada manevi bir yardımda bulunduğunda onlardan bunun karşılığını beklememesi gerekir, çünkü elinde bulunan varlığın Tanrı’dandır ve hepsi Tanrı’ya geri dönecektir.

14-    Tanrı’nın önünde korku ve temiz bir yürekle dur ve Tanrı’yı ve iradesini yapacağın her işte zikret, öyle ki mezmurun bu ayetini yerine getiresin: gözümü Rab’den ayırmam ( Mezmur 16-8 )

15-    Kalbinde kin beslemeyip hemen ona karşı günah işleyenleri bağışlaması gerekir, çünkü Tanrı şöyle dedi: başkalarının suçlarını bağışlarsanız, göksel babanız da sizin suçlarınızı bağışlar. ( Matta 6-14 )

16-    Tanrı’nın korkusuna ve iyi niyetliliğine  hükmedip, yakınını işlediği  günahlardan dolayı küçümsemeyip hakaret etmemesi gerekir, çünkü Rab şöyle dedi: başkalarını yargılamayın ki siz de yargılanmayasınız. (Matta 7-1)

17-    Sevgi ile yakınını akıllandırması, zulüm edilenlerden yana olması, zayıf olanı koruması, hastalara yardım etmesi ve Mesih’in sürüsünden ayrılanları tembih etmesi gerekir.

18-    Kutsal kitapları sevmesi, ilahi sözlere kulak vermesi ve insan nefsinin kurtuluşuna yararlı olan sözlerden bahsetmesi gerekir.

19-    Anne ve babasına karşı saygılı olup onları  üzmemesi  gerekir.

20-    Kilisede düzenlenen ayinlere katılıp Tanrı’mızın her asırda yaptığı  mucizelerden kuşkusuz olması gerekir.

Eğer insan bu yolda yaşayıp Tanrı’yı sürekli kalbinde taşırsa, dünyanın yaradılışından bu yana azizler için hazırlanmış olan göklerin egemenliğini miras alacaktır. Temennim hepimizin bu egemenliği , Tanrı’nın nimeti ile ve Tanrı’ya yaraşır bir şekilde miras almasıdır. AMİN

Altın Ağızlı Yuhanna’nın “Hayat Sözleri” adlı kitabından peder Dimyan Yakupoğlu tarafından tercüme edilmiştir.

http://www.ortodokslartoplulugu.org/konusmalar-aziz-pederlerin-sesi/%ce%b5bedi-hayatin-mirascilari-2/

Εκπομπή της ΕΤ3 για την Ιεραποστολή

Εκπομπή της ΕΤ3
Συγκλονιστική εκπομπή!
Δωρεάν νερό μέσω μεγάλων γεωτρήσεων που λύνουν το πρόβλημα της ύδρευσης για ευρείες περιοχές στην Αφρική!
Συγκλονιστική η διήγηση για τον Αφρικανό γιατρό που ήρθε μέσω της Ιεραποστολής στην Ελλάδα για να εκπαιδευτεί. Την ίδια χώρα που εμείς βρίζουμε διαρκώς κάθε μέρα, εκείνος τη βρήκε «παράδεισο».
 

Πελαγία Μοναχή

Image may contain: 1 person, hat and child

“Σε όλους όσους προσεύχονται για τα παιδάκια της Αφρικής , σε όλους όσους χύνουν ένα δάκρυ με αγάπη ενώπιον της εικόνας του Κυρίου , σε όσους προσφέρουν από το υστέρημα τους για να χαρίσουν ένα χαμόγελο κι ένα χάδι σε αυτά τα παιδιά , ο Σεβασμιότατος Αθανάσιος Ακούντα από την Κένυα στέλνει την ευλογία του και ζητάει την προσευχή σας.”

https://www.facebook.com/profile.php?id=100024287764793