ortodokslartoplulugu.org

İncil dışı tarihi kaynaklarda İsa

 

 

İncil’i okuyan her kişi İsa’nın ölümü ve dirilişi ile ilgili bir takım bilgiler edinir. Peki bu bilgiler doğrumudur? İsa gerçekten vali Pilatus döneminde idam edilmişmidir? Hristiyanlar başlangıçtan beri İsa’ya bir ilah olarak tapmışlarmıdır? Günümüzde İsa ile ilgili bir çok iddia vardır. Kimi der ki hiç varolmamıştır ve aslında bir mittir. Kimisi der ki aslında haçta hiç ölmemiştir. Peki dogrusu nedir? Bir ağacı meyvesinden tanırız. Eğer bir ağacın armut ağacı olduğunu iddia ediyorsak, o zaman meyvesini incelememiz gerek. Peki o zaman İncil’in iddia ettikleri doğru mu? Buyrun meyvesini inceleyelim. Nasıl mı? İncil dışında ki tarih dökümanlarının yazdıklarını okuyarak elbette. Bu dökümanları incelerken şunun farkında olmamız lazım. Bu cümleleri yazanlar Hristiyan sempatizanı veya tebliğcisi değil, aksine Hristiyanlık düşmanı Roma memurları, tarihçileri, ve Yahudi din blginleridir. O zaman İncil’in sunduğu temel tarihi gerçekleri bu kişilerin teyit etmesi, İncil’in tarihsel İsa portresine ilişkin önemli bir teyittir. Hep birlikte bu yazılara bakalım:

KORNELİUS TACİTUS (İ.S. ~55/61-117):
Tacitus, Nero’nun, 64 yılında Roma’yı yaktırdıktan sonra, halkın ken­disine yönelen öfkesini nasıl Hıristiyanlar’ın üzerine çevirdiğini anlatmaktadır…

«Böylece Nero, bu sesi [Roma’yı yaktırdığı için onu suçlayan sesi] başka yöne çevirip ondan kurtulmak için, aşırılıklarından ötürü halkın nefretine hedef olup Hıristiyan ismini alan insanları suçladı ve işkence ettirmeye başladı. İsimleri, Tiberius imparator olduğu sırada Yahuda valisi Pilatus tarafından idama çarptırılan Hıristos’tan [Mesih’ten] geliyordu. Bu zararlı batıl inanç bir süreliğine kontrol altına alındıktan sonra, yalnız ortaya çıktığı Yahudiye’de değil, diğer bölgelerde meydana gelen her türlü vahşet ile utanç verici şeylerin kutlandığı Roma’da bile tekrar güçleniyordu.» (Tarihçe XV, 44)

FLAVİUS JOSEPHUS (İ.S. 37-100):
«O dönemde İsa adında bilge bir adam ortaya çıktı […] Birçok Yahudi ve Yunanlıyı peşinden sürükledi. Kendisi Mesih’ti (Hıristos). Halkın ileri gelenleri onun hakkında suç duyurusunda bulunduktan sonra [Roma valisi] Pilatus onu çarmıha mahkûm etti. Ne var ki, onu sevenler yine sevgisine bağlı kaldılar. […] Ondan ismini alan Hıristiyanlar kabilesi varlığını günümüze kadar sürdürmektedir.» (Ant. XVIII, iii, 3)

SUETONIUS (İ.S. 70~160):
«Hrestos’un kışkırtması nedeniyle sürekli sorun çıkartan Yahudiler, Roma’dan kovuldu.» (Vita Clavdius XXV, 4)

GENÇ PLİNİUS (İ.S. 62-113):
Yaşlı Plinius’un yeğeni olan Genç Plinius, Trajan yönetiminde (İ.S. 98-117) Bitinya valisiydi (Batı Karadeniz bölgesi). Yazdığı bir rapora göre:

«Bir Hıristiyan sorguya çekilirken hiç hazır bulunmadım. Bu yüzden verilen cezaların tam mahiyetini veya soruşturmaya yol açan sebeplerin detayını bilmiyorum. (…) Ben onlara Hıristiyan olup olmadıklarını sordum; olumlu cevap verdikleri takdirde bu yüzden alabilecekleri cezayı hatırlatırken, bir iki kez daha aynı soruyu tekrarlıyorum. Aynı cevapta ısrar ettikleri takdirde cezanın kesilmesini buyuruyorum; çünkü kabul ettikleri suç ne olursa olsun, böyle bir inat ve ısrar böyle bir cezayı hak eder (…) Onlar tek suçlarının şu aşağıdakiler olduğunu beyan etmektedirler: Şafak sökmeden haftanın belirli bir gününde düzenli olarak bir araya gelerek Tanrı saydıkları Mesih’e ilahiler söylüyorlar ve hırsızlıktan, zinadan vb. gibi şeylerden uzak duracaklarına ant içiyorlar (…) Bu, kuşkulanmama sebep oldu ve beni arkasındaki gerçekleri araştırmaya itti. Böylece diyakoz unvanı taşıyan iki kadın köleye işkence yapmalarını emrettim. Tek bulabildiğim son derecede sapkın bir tarikat oldu…» (Mektuplar X, 96-97)

YAHUDİ HAHAMLARIN ESERLERİ (özellikle Talmud) İsa hak­kında bilinenler şu şekilde özetlenebilir:

*Mısır’da bulundu (b. Shabbat 104b; b. San. 107b);
*Annesinin adı Miriam (Meryem) idi (b. Sha. 104b; b. Jag 4b);
*Kendisine zina çocuğu yakıştırması yapıldı (M. Yeb 4, 13; b. *Gemara, Yeb 49b; b. Yoma 66d; b. San. 106a; b. Kallah 51a);
*Büyü olarak yorumlanan mucizeler yaptı (b. San. 43a; 107b; Sota 47b; y. Hag. II,2);
*İsrail’i yoldan ‘saptırdı’ (b. San. 107b);
*Yahudi âlimlere göre ‘Sapkın öğretiler’ yaydı (b. San. 103a);
*En az beş öğrencisi vardı (b. San. 43a);
*Tanrı olduğunu iddia etti (Yalkut Shimeoni 725; y. Taanit 65b);
*İnsanoğlu olduğunu da iddia etti (y. Taanit 65b);
*Pontius Pilatus onu idama gönderdiğinde 33 veya 34 yaşındaydı (b. San. 106b);
*O, Fısıh Bayramının arifesinde [haça] asıldı (b. San. 67a; b. San. 43a);
*Haça gerilerek lanete uğradı (T. San. 9, 7);
*Kraliyet soyuna –yani Davut soyuna– yakındı (b. San. 43a);
*Dünyaya tekrar geleceğini ilan etti (Yalkut Shimeoni 725)

*«Yeshu ha-Nosri [Nasıralı İsa] büyüleriyle İsrail’i aldatıp baştan çıkardığı gerekçesiyle Fısıh bayramından önce infaz için belirlenen günde, (…) idam sehpasında [haça] asıldı.» (Talmud, B. San. 43a)

Görüldüğü gibi elimizde bugün İncil diye bir kitap dahi olmasaydı, sadece İncil dışı dönemin tarihi kaynaklarını kullnarak İsa’nın temel portresini ve hayatının ana hatlarını tekrar oluşturabilmekteyiz. Bu İncil’in sunduğu İsa portresinin ne kadar doğru olduğunu bir kez daha altını çizmektedir.

 

Kaynak: http://oodegr.co/tourkika/ayia_grafi_arxaioloyia/iisous_apo_vivlikes_piyes.htm

http://www.ortodokslartoplulugu.org/konusmalar-aziz-pederlerin-sesi/incil-disi-tarihi-kaynaklarda-isa/

Give to priests like Fr. Chrysostom!

Fr. Chrysostom is one of the important and dynamic leaders of the Orthodox Church in Indonesia. He has worked tirelessly to help establish numerous outreach ministries for the community, including several schools and the RSU Theotokos Hospital in Medan. His work has been essential to the development of Orthodoxy in Indonesia.

To support a mission priest by following this link: https://www.ocmc.org/donate/donate.aspx?FundId=11

Image may contain: wedding, one or more people and indoor
Του Ανδρέα Χατζηχάμπη Βιολόγου-Περοβαλλοντολόγου Bch, MSc., aMIEvnS, Υπ. Δρος Βιολογίας Η διατάραξη της σχέσεως του ανθρώπου με το φυσικό περιβάλλον οδήγησε και στην αλλοτρίωση της σχέσεώς του με τ…

diakonima.gr

 

ortodokslartoplulugu.org

 

 

 

Aziz Averkios         

  Sandıklı’da yaşamıs olan bir hristiyan önderi

               

         Phrygia bölgesindeki Sandıklı ovası, Hellenistik ve Roma döneminde Eukarpitikon Pedion (Eukarpia Ovası) olarak adlandırılmakta ve burada Eukarpia (Emirhisar), Brouzos (Karasandıklı), Hieropolis (Koçhisar), Otrous (Yanıkören ya da Otluk) ve Stektorion (Menteş) adındaki beş kent yer almaktaydı. Bu kentler Bizans döneminde bir birlik oluşturmuş ve yöreye  Pentapolis (Beş Şehir) adı verilmişti. Pentapolis’e üye olan Koçhisar’da  bulunan bir mezar yazıtı parçası yalnızca Anadolu’da erken Hristiyanlık dönemine ait bilgilerimizi arttırmakla kalmadı, fakat aynı zamanda kilise kayıtlarına göre İ.S. II. yüzyılda bu yörede yaşamış olduğu söylenip yazılan Aberkios (veya Latince Abercius, Avircius, Avercius) adındaki bir Hristiyan Azizi ile ilgili kuşku ve tartışmalara da son verdi. Aziz Aberkios’un hayat hikayesi kadar, Hristiyan Yazıtlarının Kraliçesi diye nitelenen bu yazıtın bulunuş öyküsü de son derece ilginçtir.

  1. yüzyılda yaşayan, adını bilmediğimiz bir Hierapolis’li (veya Hieropolis‘li ?), Roma imparatorlarından Marcus Aurelius devrinde (İ.S. 161-180) Phrygia’daki Hierapolis kentinin piskoposu olan Aberkios adındaki bir Hristiyan azizinin hayat hikayesini ve onun yarattığı mucizeleri ayrıntıları ile kaleme almıştı. Latince olarak Vita Abercii (Aberkios’un Hayatı) adı ile bilinen bu metin sayesinde büyük bir ün kazanan Aberkios, Kilise tarafından her yılın Ekim ayının 19. gününde anılır ve hatta Havari Paul ile bir tutulur oldu.

         Vita Abercii adlı eserde Aberkios hakkında -özetle- şu bilgiler yer almaktadır:

Aziz Averkios

«Aziz Aberkios’un Hierapolis kentinin piskoposu olduğu devirde imparatorlar Marcus Aurelius ile Lucius Verus tüm Roma imparatorluk kentlerine bir genelge göndererek, tanrılara kurban ve tütsü törenleri düzenlenmesini emretmişlerdi. Bu dönemde, bir geceyarısı, bir rüyanın etkisi altında kalan piskopos Aberkios, eline büyük sopa alarak, çoğu kurban töreninin yapıldığı Apollon tapınağına gider ve Apollon’dan başlayarak, Herakles, Artemis, Aphrodite ve diğer tanrıların heykellerini tahrip eder. Bunun üzerine ellerine meşaleler alan kızgın bir kalabalık Aberkios’un evine yönelir. Amaçları evi yakıp yıkmak ve Aberkios’u öldürmektir. Aberkios yanına müritlerini alıp pazar yerine (agora) götürür ve orada vaaz vermeye başlar. Oraya ulaşan kalabalık tam piskoposa saldıracak iken, bir raslantı sonucu, üç kişiye sara (epilepsi) nöbeti gelir ve Aberkios onları oracıkta iyileştirir. Bunun üzerine saldırganların tümü Hristiyanlığı kabul ederler ve ertesi gün en az 500 kadar kişinin vaftiz töreni yapılır. Bu olayı izleyen günlerde Aberkius’un evi yalnızca Büyük Phrygia’dan değil, aynı zamanda Asia, Lydia ve Karia eyaletlerinden de gelen inançlı ziyaretçinin hücumuna uğrar.

Birkaç gün sonra Aberkios’un vaazını dinlemek üzere kör bir zengin kadın gelir. Bu kadın, imparatorun dostu olan ve onunla önemli konularda sık sık yazışan, nüfuzlu ve saygın kişi Euxeinianus Pollio’nun annesi Phrygella’dır. Phrygella Hristiyanlığa geçtiğini açıklar açıklamaz gözleri görmeye başlar…

Devamı…  http://www.ortodokslartoplulugu.org/azizlerimizin-hayat-hikayeleri/aziz-averkios/

 Ορθόδοξη Ιεραποστολή,Orthodox Mission,Mission Οrthodoxe

Με ιδιαίτερη κατάνυξη και λαμπρότητα τελέσθηκε Ιερά Αγρυπνία στον Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου Ταμπουρίων με την ευκαιρία της εορτής του Αγίου Δημητρίου,αλλά και της ελεύσεως της Ιεράς Εικόνας της …

ierapostoli.wordpress.com

 

Though surrounded by a non-Christian majority, the Orthodox faith is bearing witness to the gospel and bringing people to Christ in Indonesia thanks to the faithful priests who serve there. SAMP assists 7 priests in Indonesia, one of the largest countries in the world and part of the Metropolis of Singapore. Join the Support A Mission Priest program and become an integral part in bringing the Orthodox Faith to this part of the world!

https://www.ocmc.org/donate/donate.aspx?FundId=11

Image may contain: house, sky and outdoor

byztex.blogspot.gr

It’s rather amazing to watch the growth and flowering of the Church in Latin America. Mayan Orthodoxy is a great resource for anyone who wants to see the struggles and accomplishments of a people building Orthodoxy from within with the help of missionaries and donors from around the world. God willing, the bright light of their faithfulness will illumine us north of the border as well.


(Mayan Orthodoxy) – The Orthodox Church continues to grow in Guatemala, and one of the areas of progress is chuch music. A beautiful youth choir has formed at the Church of the Annunciation in Aguacate, Guatemala, where the people now sing the entire Divine Liturgy. There also is an excellent choir at the Church of Our Lady of Perpetual Help in Tajumuco, Guatemala, and in the coastal areas of Guatemala the priests are teaching music as well. You can hear all of the major songs of the Divine Liturgy in Spanish here.