Akathist İlahi Nedir?

 ortodokslartoplulugu.org

Akathist İlahi, Kutsal Anne ve ebediyen bakire olan Meryem’e övgülerin söylendiği, derin anlamlar içeren duasal bir şiir ve Ortodoks Kilisesi’nde en çok sevilen törenlerden biridir…

 

Akathist İlahi

 

Akathist İlahi, Kutsal Anne ve ebediyen bakire olan Meryem’e övgülerin söylendiği, derin anlamlar içeren duasal bir şiir ve Ortodoks Kilisesi’nde en çok sevilen törenlerden biridir. 556 senesinde bu dünyadan göçen besteci Aziz Romanos tarafından, Bakire Meryem’in  şehrinde,  yani imparatorluk kenti Konstantinopolis’te yazılmıştır. Akathist İlahi Kilise’nin törensel yaşamında o kadar büyük popülerlik kazanmıştır ki, onun formatını örnek alan başka pek çok ilahi yazılmıştır. Rab Mesih’e, Kutsal Çarmıh’a ve Azizlere yazılan Akathist İlahiler de bu gruba girer.

Akathist İlahi, Başmelek Gabriel’in “Sevin” selamıyla başlar ve Tanrı-doğuran’a yönelik pek çok övgüden oluşur. İlahi söylendiğinde Rab’bimizin vücut bulmasına ilişkin olaylar biz düşünüp ders alalım diye hatırımıza getirilir. Başmelek Gabriel, Tanrı’nın yüceliğinden soyunmasına ve Mesih’in bir bakirenin rahmine gelmesiyle yaratılışın yenilenecek olmasına hayret eder. Henüz doğmamış olan Vaftizci Yuhanna, peygamberlikte bulunarak büyük sevinç yaşar. Çobanlar, Mesih’i kusursuz bir kuzu olarak tanırlar ve yeryüzündeki varlıklarla göksel varlıkların Bakire aracılığıyla tek ses olmasına sevinirler. Yıldızın ışığını takip eden pagan yıldızbilimciler, dünyanın ışığını ilan ettiği için Meryem’i överler.

Grekçe’de “akathistos” sözcüğü “oturmaksızın” yani “ayakta” anlamına gelir ve Akathist Ílahi söylenirken törene katılanlar normalde hep ayakta dururlar. İlahi, Grek alfabesindeki harflerin sırasına göre (akrostiş) düzenlenmiş 24 kιtadan oluşur. Bu kıtalar uzun veya kısa olarak ikiye ayrılırlar. Kısa kιtalar düz yazı biçimindedir ve “Alleluia” sözcüğü ile biter. Uzun kιtalarιn sonunda ise “Sevin, ey gűveysiz gelin!” cümlesi tekrarlanır.

Akathist İlahi’nin ilk bölümü, melek tarafından Bakire Meryem’e iletilen doğum müjdesi hakkındadır. Bu bölümde Meryem’in doğum müjdesine şaşırması, akrabası Elizabet’e ziyareti ve Yusuf’un Meryem’in masumiyetine ilişkin şüpheleri betimlenir. İkinci bölüm; Mesih’in doğumu, çobanların ve yıldızbilimcilerin tapınması, Mısır’a kaçış ve tapınakta Aziz Simeon’u ziyaret ile ilgilidir. Üçüncü bölümde ilahi, dikkatimizi Mesih’in gelişiyle dünyanın yenilenmesine ve Tanrı’nın Oğlu’nun vücut bulduğunu gören bilge kişilerin ve meleklerin hayranlığına yönlendirir. Dördüncü ve son bölüm ise Meryem’in yine lirik biçimde ve etkili bir söz sanatıyla övülmesinden oluşur. Bu bölümü birbirinden güzel sıfatlarla süsleyen şair, Bakire Meryem’den bu şiirsel sunuyu kabul etmesini ve insan ırkının dünyevî günahlardan kurtuluşu için aracılıkta bulunmasını ister.

Ortodoks Hıristiyanların Akathist İlahi Töreni’ndeki Düzeni

Altι haftadan oluşan Diriliş Bayramι öncesi, oruç devresinin ilk dört cumasında, Gece Duası’ndan sonra Akathist İlahi şu sıralama ile icra edilir:

–Kanon’un okunması,

–Kontakion ilahisinin okunması ve tütsüleme.

–Diriliş (Paskalya) Bayramι öncesi oruç devresinin ilk cumasında Akathist İlahi’nin ilk bölümünün, ikinci cumasında ikinci bölümünün, üçüncü cumasında üçüncü bölümünün ve dördüncü cumasında dördüncü bölümünün ruhani tarafından okunması.

–Kontakion ilahisinin okunması ve tütsüleme.

–Gece duasının tamamlanmasından önce Theotokion ilahisinin okunması ve bu sırada ikonaya saygı gösterilmesi.

–Oruç devresinin ilk cumasında ruhani güne ait İncil bölümünü (Yuhanna 15:1-7) okur.

Büyük oruç devresinin 5.cumasında ise Akathist İlahi töreni şu sıralama ile icra edilir:

–Akathist İlahi’ye ait cumartesi günü söylenen Troparion üç kez okunur.

–Akatist İlahi’nin ilk bölümü söylenir.

–Kanonun birinci ve üçüncü kasideleri söylenir.

–Kontakion ilahisi tütsüleme eşliğinde söylenir.

–Akatist İlahi’nin ikinci bölümü söylenir.

–Kanonun dördüncü, beşinci ve altιncι kasideleri okunur ve hemen ardından tütsü eşliğinde Kontakion söylenir.

–Akatist İlahi’nin üçüncü bölümü söylenir.

–Kanonun yedinci, sekizince ve dokuzuncu kasideleri okunur ve hemen ardından tütsü eşliğinde Kontakion söylenir.

–Akatist İlahi’nin dördüncü bölümü söylenir.

–Yirmi dördüncü kιtanιn sonunda  töreni kutlayan kişi, ilk bölümün ilk kιtasιnι okur “Başmelek, Tanrıdoğuran’a «Sevin» demek için gökten gönderildi….”

–Kontakion ilahisi okunurken tütsüleme yapılır ve hemen ardından Kutsal Tanrı-doğuran’ın ikonasına saygı gösterilirken Theotokion ilahisi okunur.

 İlahiler

Kontakion:

Sana, ey büyük ve yenilmez koruyucu, tehlikeden kurtulmuş olan bizler, Senin şehrin, zafer kutlamasını bir sunu olarak adıyoruz. Karşı koyulmaz gücünle bizi tüm sıkıntılardan güvende kıl, öyle ki sana şöyle diyebilelim: “Sevin, ey gűveysiz gelin!”

Theotokion:

Bakireliğinin gűzelliğine ve paklιğιnιn parlaklιğιna hayran kalan Cebrail şöyle haykιrdι: “Ey Tanrι-doğuran, sana layık hangi övgűyü sunayιm? Sana hangi sιfat ile sesleneyim? Şaşa kaldιm. Dolayιsιyla emir aldιğιm şekilde haykιrιyοrum, Ey Tanrı’nın kayrasına erişen kız, selam!”

Not: Ruhani yokken Akathist İlahi, Kanon ve Gece Duasι imanlιlar tarafιndan kilise veya kendi evlerinde okunabilir.

AKATİST İLAHİ, KANON VE GECE DUASΙ

Ruhani:

Kutsaldır Tanrımız, şimdi ve her zaman ve sonsuzluklar boyunca.

Topluluk: Amin

Ruhani: Yücelikler Sana ey Tanrιmız, yücelikler Sana.

Ey teselli veren, her yerde hazır olan, Gerçeğin Ruhu, herkesi iyilikler hazinesiyle dolduran ve hayat bağışlayan, göksel kral, gel ve aramızda ol ve bizleri kirlilikten arındır ve kurtar.

Okuyucu: Kutsal Tanrı, Kutsal Kudretli, Kutsal Ölümsüz bize merhamet eyle(3 kere).

Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a övgüler olsun, şimdi her zaman ve sonsuzluklar boyunca. Αmin.

Ey Kutsal Üçleme bize merhamet et, Ya Rab günahlarımızı bağışla, ey Efendimiz suçlarımızı görme, ey Kutsal olan hastalıklarımıza şifa ver. İsmin için merhamet et, merhamet et, merhamet et.

Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a övgüler olsun, şimdi her zaman ve sonsuzluklar boyunca. Αmin.

Göklerdeki Babamιz adın yüceltilsin, hükümdarlığın gelsin. Gökte olduğu gibi yeryüzünde de Sen’in isteğin olsun. Bugün de bize gündelik ekmeğimizi ver, bize karşı suç işleyenleri bağışladığımız gibi sen de bağışla suçlarımızı. Bizi suç işlemekten koru ve kötülükten kurtar.

Ruhani: Çünkü Krallık ve kudret ve yücelik Sen’indir; Baba’nın, Oğul’un ve Kutsal Ruh’un, şimdi ve her zaman ve sonsuzluklar boyunca. Amin

Okuyucu: Ya Rab acı bize. (12 kere)

Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a övgüler olsun, şimdi her zaman ve sonsuzluklar boyunca. Αmin.

Kralımız olan Tanrι’mıza secde edip diz çökelim.

Kralımız olan Tanrι’mız İsa Mesih’e secde edip diz çökelim.

Kralımız, Rab’bimiz ve Tanrι’mız İsa Mesih’e secde edip diz çökelim.

MEZMUR 50/51

Ey Tanrım lütfet bana, sevgin uğruna; sil isyanlarımı, sınırsız merhametin uğruna. Tümüyle yıka beni suçumdan, arıt beni günahlarımdan. Çünkü isyanlarımı biliyorum, günahım sürekli karşımda. Sana karşı, yalnız sana karşı günah işledim. Sen’in gözünde kötü olanı yaptım. Öyle ki, konuşurken haklı, yargılarken adil olasın. Nitekim ben suç içinde doğdum, günah içinde annem bana hamile kaldı. Madem Sen gönülde sadakat istiyorsun, yüreğimin derinliklerinde bilgelik öğreten bana, beni mercan köşküotuyla arıt, paklanayım, yıka beni kardan beyaz olayım. Neşe sevinç sesini duyur bana, bayram etsin ezdiğin kemikler. Günahlarıma bakma, bütün suçlarımı sil. Ey Tanrı, temiz bir yürek yarat, yeniden kararlı bir ruh var et içimde, beni huzurundan atma, Kutsal Ruh’unu benden alma. Geri ver bana sağladığın kurtuluş sevincini, bana destek ol, istekli bir ruh ver. Başkaldıranlara senin yollarını öğreteyim, günahkârlar geri dönsün sana. Kurtar beni, kan dökme suçundan, ey Tanrı, beni kurtaran Tanrı, dilim senin kurtarışını ilahilerle övsün. Ya Rab, aç dudaklarımı, ağzım senin övgülerini duyursun. Çünkü Sen kurbandan hoşlanmazsın, yoksa sunardım sana. Yakmalık sunudan hoşnut kalmazsın. Sen’in kabul ettiğin kurban alçakgönüllü bir ruhtur. Alçakgönüllü ve pişman bir yüreği hor görmezsin, ey Tanrı. Lütfet, Siyon’a iyilik yap, Yeruşalim’in surlarını onar. O zaman doğru sunulan kurbanlar, yakmalık sunular, tümüyle yakmalık sunular, Sen’i hoşnut kılar; O zaman sunağında boğalar sunulur.

Devamı… http://www.ortodokslartoplulugu.org/ayinler-dualar/akathist-ilahi/

Reklamlar

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: